O nás

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Burček Hillová.

Poskytujeme komplexní právní služby zejména v oblastech práva občanského, obchodního, správního, pracovního, trestního a insolvenčního. Zastupujeme klienty u jednání u soudů, včetně řízení rozhodčího, stejně jako před správními orgány (např. živnostenský, finanční, patentový, ÚOOÚ).

Mezi další služby, které může naše advokátní kancelář nabídnout, patří zakládání obchodních společností a družstev a obecně prospěšných společností či zakládání spolků. Rovněž našim klientům nabízíme možnost advokátní úschovy peněz i dokumentů a také úřední ověřování podpisu a konverzi dokumentů.

Současně působíme jako rozhodci zapsaní v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

Zakládáme si na profesionálním, avšak zároveň na individuálním přístupu ke každému z našich klientů, kdy se každému případu po celou dobu soustavně věnuje zkušený advokát. Vzhledem k absolvované praxi nejen v renomovaných advokátních kancelářích, ale nad to i u soudu a soudního exekutora, jsme schopni nabídnout vhodné řešení Vašeho právního problému v širších souvislostech.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na spolupráci.

 

Mgr. Michal Burček
advokát
Mgr. Zuzana Burčková Hillová
advokátka